facebook
Eczacıbaşı Topluluğu
 • 1942
 • 1944
 • 1952
 • 1958
 • 1959
 • 1966
 • 1970
 • 1973
 • 1974
 • 1977
 • 1978
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1989
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1996
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2004
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2022
 • milestones image
  1942
  Eczacıbaşı Topluluğu’nun kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın ilk işi, İkinci Dünya Savaşı günlerinde büyük sıkıntı ve yokluklar içinde yaşayan topluma çok gereksinim duyduğu üç ürünü sunmak oldu. Yeni yetişmekte olan çocuklardan yaşlılara kadar hemen herkesin başlıca vitamin kaynağı, o yıllarda genellikle Norveç'ten getirtilen balık yağıydı. Balık yağı, 1940'lı yıllarda savaş ve döviz zorlukları nedeniyle kolay bulunamıyordu. Nejat Eczacıbaşı biyokimya eğitiminden gelen bilgiyle balık yağının benzerini yapmayı düşündü. Eczacıbaşı, aynı zamanda laboratuvar olarak da kullandığı evin mutfağında ürettiği ilk balık yağının öyküsünü şöyle anlatır:

  "Aslında, balık yağı diye kullanılan kötü kokulu ve itici lezzetli yağ, morina balığından alınma bir karışımdan başka bir şey değildi. Bunun içinde etkili madde olarak, A ve D vitaminlerinin bulunduğunu biliyorduk. Türkiye'de rafine yağ fazlasıyla bulunduğuna göre, İngiltere'den küçük paketçikler içinde getirttiğim kristalize Vitamin D ve Vitamin A'yı rafine yağın içerisine belirli ölçülerde karıştırarak hazırlanan sıvıyı, onar gramlık şişelere dolduruyordum. Müstahzarın adı D-Vital'di. Fiyatı 105 kuruştu."

  Savaşın ortadan kaldırdığı bir başka ürün, bebek mamalarıydı. Vital ismiyle de bebek maması üretimi işine girildi.

 • milestones image
  1944
  Nejat Eczacıbaşı'nın Yunus, Kartal'daki ilk seramik fabrikasına dönüşen üçüncü girişiminin de ilginç bir öyküsü vardır. 1940'lar başında Gülhane Askeri Hastanesi'nde yurt görevini yapmaya başlayan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, o zaman kıtlık çekilen ensülini üretmeyi başardı. Bu başarının ardından, ordunun gereksinim duyduğu elektrolitik bakır üretimi için kolları sıvaması yönünde bir emir aldı. İstanbul'da bu amaçla Yunus'ta kurulan ilk tesis, ordunun tasarılarının sonradan değişmesi nedeniyle başka bir üretim alanı olarak Eczacıbaşı tarihinde yerini aldı.

  Dış alımların durması sonucunda ülkede kahve fincanı bile bulunamaz olmuştu. Yunus'taki tesis bu koşullarda seramik kahve fincanı yapımına yöneldi. Kahve fincanlarını bir süre sonra, seramik mutfak eşyalarının yapımı izledi.

  İşte bu ilk girişimler, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın elinde, 1950'ler Türkiye'sinde hem ilk modern ilaç fabrikasının (1952) hem de ilk modern seramik sağlık gereçleri fabrikasının (1958) kuruluşuna öncülük etti.

 • milestones image
  1952
  Nejat Eczacıbaşı, 1950 yılında, özel sanayi girişimlerine kaynak sağlamak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kurulur kurulmaz kredi için başvurdu. Amacı Galata'da Mumhane Caddesi'ndeki Aya Andrea Hanı'nda bulunan beş odalı, on işçi ile çalışan ilaç imalathanesini bir ilaç fabrikası kurarak büyütmekti. İnşaat ve tesisat gereksinimlerini karşılamak üzere istenilen kredi 820 bin liraydı. Nejat Eczacıbaşı, İzmir'deki eczanesinde bulunduğu yıllarda, bir akşam yaşlı bir hanımın eczaneye girip elindeki reçeteyi uzatarak, "Evladım, aman bana bunun Avrupa'sını yap" dediğini unutamamıştı. Kredi için görüşmeye gittiği komisyon üyelerine bunun üzerine şunları anlatır:

  "Toplumun Türkiye'de yerli ürünlere güven duymaması halkın kötü niyetinden değil, sanayicinin kapalı bir ekonominin verdiği olanakları kötüye kullanarak, ürünlerinin denetimine ve standartlarına önem vermemesinden ortaya çıkmıştı. Ulusal sanayimiz, dünyadaki örneklerinde görüldüğü gibi üretimde gerekenleri yaptığı ve bunu da topluma anlatabildiği takdirde, halkın iyi niyetinden kuşku duymamak gerekir."

  Nejat Eczacıbaşı'nın komisyonda verdiği sınav başarılı geçti ve Levent'teki ilaç fabrikasının yapım hazırlıklarına başlandı.

  Ülkenin sağlık gereksinimlerini titizlikle karşılamaya yönelen Eczacıbaşı İlaç, birbirini izleyen ek yatırımlar sonucunda Türkiye'nin en güçlü ilaç kurumuna dönüşüyordu. Uluslararası alanda sağlık hizmetine giren en son buluşlar böylece kısa süre içinde Türkiye'de de üretilmeye başlanmıştı. Antibiyotiklerden hormonlara, vitamin ve mineral bileşimlerinden analjezik ve kortizon türevlerine, kalp ve damar sistemi ilaçlarından psikoterapötik ilaçlara kadar insan sağlığıyla ilgili her ürün artık Eczacıbaşı'nda yapılıyordu.
 • milestones image
  1958
  1950'li yıllarda, giderek artan nüfus ve kentleşme, ülkenin konut gereksinimini artırmıştı. 1957'de Kartal'daki seramik tesisinin genişletilmesi kararı alındı. Bu genişlemenin, seramik sanayisinin yapı sektörüyle en yakın ilişkide olduğu alan olan sağlık gereçleri üzerine yapılması uygun bulundu.

  Eczacıbaşı, bir yıl sonra Türkiye'nin ilk modern seramik sağlık gereçleri tesisini Kartal'da kurdu. Eczacıbaşı'nın VitrA markasıyla ürettiği seramik sağlık gereçleri, her yerde aranan bir ürün oldu.
 • milestones image
  1959
  Başta tıp, kimya ve eczacılık dallarında olmak üzere, Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla, Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu kuruldu. Fonun o günden bu yana hiç değişmeyen amacı, “Türkiye’de tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunmak, bu alandaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve başarılı çalışmaları ödüllendirmek” oldu. Böylece hem tıp alanındaki araştırmaların artırılması ve nitelikçe geliştirilmesi hedeflendi.

  Fona onur veren ilk kurucu üyeler arasında, Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil, Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel, Prof. Dr. Reşat Garan, Prof. Dr. Necmettin Polvan, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Sabih Oktay gibi seçkin bilim insanları yer aldı.
 • milestones image
  1966
  Eczacıbaşı kuruluşlarında çalışanlar arasında spora duyulan ilgi, 1950'li yıllarda başladı. Daha o zaman fabrikalarda özel takımlar oluşturulur, grubun içindeki kuruluşlar birbirleriyle ve başka kuruluşların takımlarıyla karşılaşmalar yapardı. Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1966'da bu düşüncelerin ışığında doğdu.

  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, spor kulübünün doğuşunu şöyle anlatıyor:

  "Türkiye'de yaşayan insanların yarısının yaşı, yirminin altındadır. Dünyadaki toplumlar içinde nüfusu en genç olan ülkelerden biriyiz. Vücut ve ruh sağlığının birbirine bağlantısı da çok iyi bilinen bir gerçek... Oysa Türkiye'de amatörce çabalar bir yana, profesyonel düzeyde spor yapan kuruluşlar bile uluslararası standartlara ulaşamıyor; sporcular, çağın istediği nitelikteki ölçülere çıkamıyorlardı. Şakir Eczacıbaşı, 1966 yılında sporla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bu görüşlerden, Eczacıbaşı'nın bu alanda da öncülük etmesi olanağının bulunduğu seziliyordu. Sporda sorunlar, Türk gençliğinin yeteneksizliğinden değil, ortamın yetersizlik ve olanaksızlıklarından doğmaktaydı. Bilgi ve disiplinli çalışmayı yeterli olanaklar ve tesislerle bir araya getirince, başarılı olacağımıza inanıyorduk. Eczacıbaşı Spor Kulübü, 1966'da bu düşüncelerin ışığında doğdu."

 • milestones image
  1970
  Eczacıbaşı, "sağlıklı yaşam için öncü olma" vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin ilk temizlik kağıdı üretimini, Karamürsel'de temeli atılan İpek Kağıt tesislerinde gerçekleştirdi.

  Nejat Eczacıbaşı o günlerde çağdaş sağlıklı yaşam ile temizlik kağıtları kullanımı arasındaki bağlantıyı şöyle ifade eder:

  “Türkiye’mizde İpek Kağıt’ın yoğun çabalarıyla, belirli bir kullanım alanına yayılmış bulunan temizlik kağıdı ürünleri, 1960’lı yıllara gelindiğinde, ülkede daha tanınmıyordu bile… Oysa Batı’da, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında söz konusu ürünlerin tüketimi çok hızlı bir artış göstermişti. İpek Kağıt özlemleri gerçeğe dönüştürerek bir çığır açtı ve kendi alanına önderlik etti.”

 • milestones image
  1973
  Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye'nin halka açık ilk yatırım ortaklığını, Eczacıbaşı Yatırım Holding adıyla kurdu.

  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), İstanbul’da uluslararası sanat festivalleri düzenlemek amacıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı önderliğinde kuruldu. Vakıf aynı yıl, programında çoğunlukla klasik müziğe yer veren ilk İstanbul Festivali’ni düzenledi.

  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı İKSV’nin kuruluşunu şöyle açıklar:

  “İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurulmasını ve Uluslararası İstanbul Festivali'nin düzenlenmesini, müziğe karşı merakıma ve İstanbul'un böyle bir festival için her türlü olanaklarla donanmış bir kent olmasına bağlamışımdır. Festivalin ilk hazırlıkları oldukça sıkıntılı geçti. Festival kavramı, pek az kişi tarafından anlatılmıştı Türkiye'de. Önce sanat festivalinin bir kültür hizmeti olduğunu anlatmak zorunluydu. Uluslararası niteliğinin toplumumuza ne ölçüde katkıda bulunacağını aydınlığa kavuşturmak gerekiyordu. Festivallerin para kazanmak şöyle dursun, topluma dönük bir kültür hizmeti olarak daima destek beklediğini anlatmak bir başka zorunluluktu. Başka ülkelerde bilet satışlarının festival giderlerinin ancak yüzde 10 ile yüzde 25'ini karşıladığına, kalanın da devlet, yerel yönetimler ve ilgili kişiler tarafından sağlandığına neredeyse inanılmıyordu. İlk festival için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ellinci yılı olan 1973 yılını seçtik."

  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı ilk İstanbul Festivali için duygularını anlatırken şu ifadeleri kullanır:

  “İstanbul Festivali hiç olmazsa bir süre insanımızı maddeci dünyanın günlük bunalımlarından ayırmak, onu sanatın duyarlı alemine çekmek istiyor: Kalabalık ve gürültülü sokaklardan sonra Rumeli Hisarı’nın, Topkapı’nın insanı dinlendiren büyüleyici güzelliğinde; Aya İrini’nin, Yedikule’nin huzur veren sessizliğinde yapılacak bir sanat gösterisine…”
 • milestones image
  1974
  Eczacıbaşı Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kartal’da hayata geçen tesisinde kaynak elektrodu üretimi ile faaliyete başladı.
 • milestones image
  1977
  Eczacıbaşı Topluluğu, VitrA seramik gereçlerini üretmek amacıyla, üstün teknoloji ile donatılmış Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Kompleksi'ni Bozüyük, Bilecik’te açtı.
 • milestones image
  1978
  Eczacıbaşı Topluluğu, Yapı Ürünleri Grubu’nun, yüksek kalitede mutfak ve banyo üniteleri geliştiren ve pazarlayan, sermaye piyasasına açık ilk ortaklığı İntema'yı kurdu.

  Ekonominin yanı sıra, ülkenin sağlıklı biçimde gelişmesinden de derin sorumluluk duyan bir kurum olan Eczacıbaşı Topluluğu, özellikle bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında sürekli katkılarda bulunuyordu. Yurtiçinde ve dışında yankılar yaratan Eczacıbaşı Renkli Fotoğraf Yıllıkları, uluslararası ödüller alan Eczacıbaşı Kültür Filmleri gibi etkinlikleri, 1978'de Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın kurulması izledi.

  Türkiye'nin sanat, kültür, bilim ve eğitim yaşamına çeşitli alanlarda geniş destekler sağlayan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, bunların yanı sıra, seçkin yapıtlar yayınlıyor, tanınmış ressamların özenle seçilmiş tablolarından oluşan Eczacıbaşı Türk Resim Koleksiyonu'nu düzenliyor, olağanüstü yetenekli genç müzikçilerin yurt dışında yetiştirilmesine olanak sağlıyor.

  Eczacıbaşı Topluluğu’nun ürettiği tüketim ürünlerinin satış ve dağıtımını yapmak üzere Eczacıbaşı Girişim kuruldu.

  Eczacıbaşı Topluluğu’nun seramik fabrikalarına hammadde temini amacı ile Esan kuruldu.
 • milestones image
  1981
  Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A. Ş. kuruldu.
 • milestones image
  1982
  En gelişmiş teknoloji ile kurulan Eczacıbaşı Serum ve İlaç Hammaddeleri tesisleri, İstanbul, Ayazağa'da üretime başladı.
 • milestones image
  1983
  Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde, Almanya'ya seramik dışsatımı başladı.

  Modern armatürler üreten Artema'nın Bozüyük, Bilecik tesisleri açıldı.

 • milestones image
  1989
  Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarına bilgi teknolojileri konusunda danışmanlık, servis ve destek hizmetleri vermek amacıyla Eczacıbaşı Bilgi İletim (EBİ) kuruldu.

  Eczacibaşı İlaç Pazarlama (EİP) kuruldu. Eczacıbaşı İlaç Sanayi (EİS) bünyesinde yürütülen satış ve pazarlama faaliyetleri bu yıldan itibaren EİP tarafından yürütülmeye başlandı.

  Eczacıbaşı Topluluğu’nun inşaat ile ilgili projelerini gerçekleştirmek amacıyla Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım kuruldu.
 • milestones image
  1991
  Ayazağa’da bulunan ilaç etken madde üretim tesisi, Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler adıyla üretime devam etti.
 • milestones image
  1992
  Eczacıbaşı'nın 50. kuruluş yıldönümünde yapılan yeni yatırımlar, Topluluk için yeni bir büyüme dönemine girişin başlangıcı oldu.

  Eczacıbaşı Yapı Grubu tarafından Bozüyük'te Eczacıbaşı Karo Seramik tesisleri kuruldu.

  Almanya'nın ünlü kuruluşu Bulthaup'un teknolojisiyle Türkiye'de modern mutfak takımları yapan Eczacıbaşı Banyo ve Mutfak Gereçleri Sanayi ve modern akrilik banyo küvetleri üreten Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi kuruluşlarının Tuzla tesislerin açılışı yapıldı.

  Eczacıbaşı ve Procter&Gamble'ın ortaklığında Türkiye'de çocuk ve kadın sağlık ürünleri yapan Sanipak tesisleri açıldı.

  İpek Kağıt'ın, Amerikan James River Corporation kuruluşu Jamont ile ortak olarak, dünya temizlik kağıtları teknolojisindeki en son yenilikleri Türkiye'de gerçekleştiren tesis Karamürsel'de açıldı.

  Eczacıbaşı'nın ilaç üretim kapasitesini iki kat artışla yılda 200 milyon birime ulaştıran Eczacıbaşı İlaç tesisleri Lüleburgaz'da açıldı.
 • milestones image
  1993
  Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Onur Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı aramızdan ayrıldı. Şakir Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

  Eczacıbaşı Topluluğu ve Beiersdorf AG’nin %50-%50 ortaklığı ile Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler kuruldu.

  Eczacıbaşı Topluluğu ve Baxter International’ın %50-%50 ortaklığı ile Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri kuruldu.
 • milestones image
  1996
  Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Eczacıbaşı Karo Seramik'in ikinci üretim tesisisin Bozüyük'te açılmasıyla, VitrA'nın Bozüyük tesisleri, dünyanın tek çatı altında toplanan en büyük sağlık gereci üretim tesisi oldu.  Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

 • milestones image
  1998
  Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 50 hissesi, merkezi Cleveland, ABD’de bulunan The Lincoln Electric Company’ye devredilerek yeni bir ortaklık kuruldu.

  Eczacıbaşı Topluluğu, Sanipak'taki yüzde 50 hissesini ortağı olan Procter&Gamble'a devretti.
 • milestones image
  1999
  Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 1999 yılında kazandığı "Avrupa Kupa Galipleri Kupası" ile Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa Şampiyonluk Kupası'nı getirdi.

  Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri, saç kozmetiği ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştirmek amacıyla kuruldu.

  Topluluğun bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösterecek ilk üretim kuruluşu olan E-Kart Elektronik Kart Sistemleri kuruldu.
 • milestones image
  2000
  Hastalara evde sağlık hizmeti sunmak üzere Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri kuruldu.
 • milestones image
  2001
  E-Kart Elektronik Kart Sistemleri %50-50 Eczacıbaşı ve Giesecke&Devrient ortaklığı haline geldi.
 • milestones image
  2004
  Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat alanındaki ilk özel müzesi olan İstanbul Modern Sanat Müzesi, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından sağlanan ilk yatırım ve proje yönetim finansmanı ile çekirdek koleksiyon ile açıldı.
 • milestones image
  2006
  Eczacıbaşı Topluluğu ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından, yüzde 50-50 ortaklıkla İstanbul Levent’te Avrupa’nın en büyük ev, ofis ve alışveriş-eğlence merkezlerinden Kanyon hayata geçti.

  Eczacıbaşı, Almanya’nın köklü seramik şirketi Engers’i satın aldı.
 • milestones image
  2007
  Eczacıbaşı, dünyanın en eski ve bilinen seramik markası Villeroy&Boch AG’nin karo seramik alanındaki iştiraki Villeroy & Boch Karo Bölümü’nün % 51’lik hissesini satın aldı.

  Eczacıbaşı İlaç Sanayi, 2007 yılında bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya'daki ortaklık paylarının yüzde 75'ini, eşdeğer ilaç alanında Avrupa'nın önde gelen kuruluşlarından Zentiva N.V.'ye devretti.

  Eczacıbaşı Topluluğu, Yatılı Bölge Ortaokulları’nın (YBO) fiziki şartlarını iyileştirerek çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamaya katkıda bulunmayı hedefleyen Eczacıbaşı Hijyen Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, öncelikli ihtiyaç sahibi YBO’lardaki ıslak mekanların tesisat altyapısının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılmasının ardından, banyo ve tuvaletleri VitrA ve Artema markalı ürünlerle yenileniyor, öğrencilere Selpak kişisel hijyen ve tuvalet eğitimi veriliyor, Eczacıbaşı Girişim ve Eczacıbaşı Profesyonel, yenilenen okullara hijyen ürünleri temin ediyor. Eczacıbaşı Gönüllüleri ise sağlık, çevre, sanat alanları öncelikli olmak üzere birçok renkli eğitici ve yaratıcı proje gerçekleştiriyor.

 • milestones image
  2008
  Eczacıbaşı İlaç Sanayi, nükleer tıp alanında kullanılan radyofarmasotiklerin üretimi, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin yüzde 50 hissesini satın aldı.

  Uluslararası pazarlardaki gücünü sağlamlaştıran Eczacıbaşı, lüks banyo mobilyaları pazarında Avrupa lideri olan Burgbad'ın çoğunluk hisselerini aldı.

 • milestones image
  2009
  Eczacıbaşı Topluluğu’nun, Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler’deki tüm hisselerinin Zentiva N.V.’ye devri tamamlandı.
 • milestones image
  2011
  Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun, 25 bin m2’lik alanda hizmet veren ve yıllık 3.2 milyon m2 üretim kapasitesine sahip olan karo seramik fabrikası, Rusya’nın Serpukhov bölgesinde faaliyete geçti.

  Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Bilecik Bozüyük’teki üretim kampüsünde yer alan ve tüm Ar-Ge ekiplerini aynı çatı altında buluşturan VitrA İnovasyon Merkezi açıldı. • milestones image
  2012
  Eczacıbaşı Topluluğu, ABD’li ortağı Georgia-Pacific’e ait olan yüzde 50 hisseyi satın alarak, İpek Kağıt’ın sermayesinin tamamına sahip oldu.

  Eczacıbaşı, ıslak mendil sektörünün mucit kuruluşu Ataman Grubu’nu satın aldı.

  Profesyonel temizlik, hijyen, gıda ürünleri ve hizmetlerini bütünleşik çözümler sunan Eczacıbaşı Profesyonel kuruldu.
 • milestones image
  2013
  Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri’nin bünyesinde faaliyete başladı.

  Eczacıbaşı Topluluğu, Beiersdorf AG ile %50-%50 ortaklıkla kurduğu Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler’deki yüzde 50 hissesini, yabancı ortağına devretti.

  Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, 2012 Ataman Grubu’ndan devraldığı Uni, Uni Baby, Uni Wipes, Uni Care, Unimed, Premax ve Şelale markalarıyla faaliyete başladı.
 • milestones image
  2014
  Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, yurtdışındaki ilk seramik sağlık gereci üretim tesisini karo fabrikasının da bulunduğu Rusya’da hayata geçirdi.
 • milestones image
  2015
  Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ve Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.

  Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun mutfak yaşamına yeni konseptler sunan kuruluşu İntema Yaşam faaliyete başladı.
 • milestones image
  2016
  Eczacıbaşı VitrA, Dünya Şampiyonluğu’nu üst üste iki kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

  Eczacıbaşı-Baxalta Sağlık Ürünleri Ortaklığı, Baxalta’nın Shire tarafından satın alınmasıyla, Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Ortaklığı olarak, Şubat 2019 tarihine kadar faaliyet gösterdi.

  İpek Kağıt Manisa ve Kazakistan tesisleri açıldı.


 • milestones image
  2017
  Kurucu sponsoru olduğu İstanbul Modern’in Türkiye sanat ortamında kadın sanatçıların üretimlerine destek olmak, çalışmalarının bilinirliğini artırmak, yapıtlarını müze koleksiyonuna kazandırmak amacıyla başlattığı Kadın Sanatçılar Fonu’nun Kurumsal Destekçisi oldu.  Kurucusu ve kurumsal sponsoru olduğu Türkiye Bilişim Vakfı tarafından matematik ve fen bilimleri alanında Türkiye’de ilk kez başlatılan eğitim oyunları yarışması KOD Ödülleri’nin ana sponsoru oldu.


  Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancıyla fırsat eşitliği projesi “birliktebiz”i başlattı.

  Proje kapsamında 2020 yılı itibarıyla beyaz yakalı çalışanlarda kadın işe alım oranını %50'ye, beyaz yakalı kadın çalışan oranını %40'a, yönetimde kadın oranını ise %35'e çıkarmayı hedefleyen Topluluk, birliktebiz manifestosu ile de bu projedeki kararlılığını hem çalışanlarına hem kamuoyuna duyurdu.  İntema Yaşam, mutfak, yemek, aksesuar, eğlence ve yaşam fikirlerini bir araya getiren yepyeni bir mutfak deneyimi sunma hedefiyle Kanyon’da açıldı.  Eczacıbaşı Topluluğu, 75. yılında, kuruluşunda öncülük ettiği İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Kültür Sanat Kart projesinin ana destekçisi olarak, 1000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde kullanabilecekleri İKSV Kültür Sanat Kartı hediye etti.

  Eczacıbaşı-Baxalta Sağlık Ürünleri Ortaklığı, Baxalta’nın Shire tarafından satın alınmasıyla, Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Ortaklığı olarak, Şubat 2019 tarihine kadar faaliyet gösterdi.
 • milestones image
  2018
  Türkiye'nin ilk çok merkezli kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı "Eczacıbaşı Geleceğin Gücü" hayata geçti. Programın ilk çağrısı “banyoda sağlık ve güvenlik çözümleri” alanında açıldı.  Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olması, binlerce genç kıza voleybol oynama imkânı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) “Dünya Ödülü”ne layık görüldü. IOC tarafından 18 yıldır verilen ödülü ilk kez Türkiye’den bir aday kazanırken, kulüp olarak dünyada bu ödülün ilk sahibi de Eczacıbaşı Spor Kulübü oldu.  Eczacıbaşı VitrA, 2018 Avrupa CEV Kupası’nda Şampiyon oldu.

  Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesindeki kuruluşlar, pazara odaklanmak ve etkin yönetim amacıyla tek çatı altında birleşerek Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başladı.
 • milestones image
  2019
  Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Bozüyük’te faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesini 5,6 milyon adete yükseltti.

  Yenilikçi teknoloji, bilgi teknolojileri ve dijital teknolojiye dayalı iş yapış yöntemlerini inceleyen veya kullanan her türlü kuruluş ve girişimi araştırmak, incelemek ve değerlendirmek, uygun gördüğü girişim alanlarında ulusal ve uluslararası girişimlere, kuruluşlara, fonlara, kişilere ve şirketlere yatırım yapmak üzere Eczacıbaşı Momentum Teknoloji Yatırımları A.Ş. kuruldu.

  VitrA İnovasyon Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde 76-250 Ar-Ge personeline sahip Ar-Ge merkezleri arasında Türkiye birincisi oldu.  Eczacıbaşı VitrA, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikinci oldu.
 • milestones image
  2020
  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, 2020 yılından itibaren Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını aldı. Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart, 2000 üniversite öğrencisine İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette kullanabilecekleri 250 TL hediye ediyor.
 • milestones image
  2022
  Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşunun 80. yılında Eczacıbaşı Genç Bilet projesini hayata geçirdi. Topluluğun Kurucu Sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yıl boyunca gerçekleşecek etkinliklerinde, tüm öğrenci kategorisi biletleri Eczacıbaşı Topluluğu desteğiyle 10 TL’den satışa sunuldu.  VitrA Karo Bozüyük’te yeni tesis yatırımı
  Yeni tesisiyle yıllık 3,5 milyon metrekare büyük ebatlı porselen karo üretim kapasitesine sahip olan VitrA Karo, ihracat odaklı, kapsamlı Endüstri 4.0 uygulamaları ile veriye dayalı üretim yönetimini hayata geçiren yeni tesisiyle birlikte Avrupa pazarındaki büyümesini de hızlandıracak. VitrA Karo’nun Bozüyük kampüsündeki üretim kapasitesi, yeni tesis yatırımıyla birlikte 22 milyon metrekareden 25,5 milyon metrekareye çıkarken, yurt dışındaki yatırımlarımla birlikte toplam kapasitesi de 30 milyon metrekareye ulaştı.

  Gensenta
  ABD’li öncü ilaç şirketi Amgen’in sahip olduğu Türkiye’nin ilk ilaç şirketlerinden ve geçtiğimiz yıllarda sektörde iki kez ihracat şampiyonluğu elde eden Gensenta’yı satın alan Eczacıbaşı, ihracat pazarlarında gücüne güç kattı. Eczacıbaşı, Gensenta’nın yüzde 99,96’sı için 135 milyon dolar ödedi. Eczacıbaşı, gerçekleştirdiği Gensenta satın almasıyla Türkiye ve dış pazarlarda önemli oyuncu olma yolunda bir adım daha atacak.  Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Yatırımı
  Kuruluşunun 80. yılında hem yurt içinde hem yurt dışında büyüme adımlarına hız veren Eczacıbaşı Topluluğu’nun yatırım zincirinin yeni halkası Fas oldu. Topluluk kuruluşlarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 25 milyon Avro’luk yatırımla kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas’ta hem üretim hem de satış ve pazarlama yapan tek uluslararası şirket unvanını elde etti.

  Decoverse
  Eczacıbaşı’nın yapı sektöründeki deneyimi ve uzmanlığı öncülüğünde, evini yenilemek isteyen kullanıcıların en kolay ve zahmetsiz yoldan evlerini dekore etmeleri için pazaryeri platformu kuruldu. Sektöre ilk etapta banyo yenilenmesi ile başlayan Decoverse, farklı markaları içerisinde barındıyor. Yenilemeyi bir süreç olarak ele alan Decoverse; ilham görselleri, usta hizmeti ve mimarlık desteği ile bir arada sunacak.

  Evital
  Eczacıbaşı Topluluğu çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olma vizyonuyla toplum sağlığına katkıda bulunmayı önceliklendiriyor. Sağlık çözümlerinin insana uyumlandığı yeni bir sağlık anlayışıyla kurulan Eczacıbaşı Evital’in temelini, her insanın sağlıklı yaşam hakkı oluşturuyor. Eczacıbaşı Evital, sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak isteyen bireyler, sağlık profesyonelleri ve sağlık hizmeti sunanlar için yeni sağlık ekosistemi.  VitrA Londra Showroom
  İngiltere’deki 30. yılını kutlayan VitrA, Londra’da yaratıcı endüstrilerin merkezi Clerkenwell’de showroom açtı. Dünyada metrekareye en çok tasarımcı ve mimarın düştüğü yer olarak bilinen tarihi bölgedeki showroomda, İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon’ın Liquid serisinin de aralarında bulunduğu en yeni koleksiyonlar sergileniyor.

  Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik
  Kurum İçi Girişimcilik Programını 2020 yılında başlatan Eczacıbaşı Topluluğu, girişimciliğin çevik yaklaşımı ile Topluluk içinden yenilikçi çözümlerin doğup büyümesine ortam sağlamak, mevcut işlerini güçlendirmek ve gelecek fırsatları keşfetmek amacıyla Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik Programı’nın (EKİG) yeni dönemini başlattı. Program ile çalışanların yenilikçi fikirleri ve girişimcilik yolculukları desteklenirken, ihtiyaç duydukları yol haritasının çizilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duydukları mentorluk, eğitim, bağlantı süreçleri ile ayni ve nakdi destekler sağlanıyor.