facebook
Eczacıbaşı Topluluğu

Yetenek Yönetimi

Eczacıbaşı Topluluğu'nda her çalışan bir yetenek kabul edilir.

Topluluğun, insan yönetimi alanında temel ilkelerinden biri insana yatırım yapılmasıdır.

İnsana yatırımda, yatırım kaynaklarının etkin kullanılabilmesi amacıyla, insan kaynağını yönetenlerin tümü tarafından aynı anlayışla uygulananan kurumsal bir kaynak yönetimi ve "önceliklendirme" sistematiği kullanılır.
Yetenek Yönetimi, Topluluğun gelecek nesillerini, gelecekteki iş liderlerini yetiştirmek amacıyla Topluluk genelinde koordine edilen, bütünsel ve sistematik uygulamaların tümüdür.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun insan yönetimi uygulamalarında, birey; bilgi, deneyim, yetkinlik, kişisel özellik ve bireysel performans boyutları ile bütünsel olarak ele alınır.

Yetenek Yönetimi