facebook
Eczacıbaşı Topluluğu

Kariyer Yönetimi

Eczacıbaşı Topluluğu'nda kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülür.

Kariyer yönetimi, stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle Topluluk içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük güç Topluluk değerlerini benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlardır. İnsan kaynaklarının söz konusu hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve Topluluk olmanın getirdiği sinerjiden yararlanacak şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.