facebook

Eczacıbaşı Topluluğu’ndan küresel taahhüt

Eczacıbaşı Topluluğu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından oluşturulan “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri”ni kurumsal raporlamalarında kullanmayı taahhüt etti.

Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri, merkezi İsviçre’de bulunan Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturularak geçtiğimiz Ocak ayında açıklandı. Göstergeler, şirketlerin yarattıkları sürdürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin daha da artırılmasını amaçlıyor. Oluşturulan yeni çerçeve sayesinde şirketler arasında sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeler şeffaflıkla karşılaştırılabilecek, yaratılan değer, tüm paydaşların perspektifinden değerlendirilebilecek; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim süreçlerinde karar kalitesi artırılabilecek.

Hem ekonomik, hem de sürdürülebilir kalkınma göstergelerinde her yıl daha da yüksek performans hedeflediklerini belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncülüğünü temel amaç edinen Topluluğumuz, sunduğu ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsünde yarattığı etkiyi izleyerek, sürdürülebilirliği temel performans göstergelerinin en öncelikli unsuru olarak görüyor. Kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarının yeni ve çok daha etkili bir şekilde izlenmesini mümkün kılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri sayesinde, sürdürülebilir bir gelecek için çabamızı bir adım daha öteye taşımak için çalışıyoruz” dedi. Gümrah, “Faaliyet alanlarımız farklılaşsa da iş modelimizin merkezinde yaşam kalitesini sürdürülebilirlik anlayışıyla artırma düşüncesi var. Bu amaçla doğal kaynakları verimli kullanmaya, dışsallıkları azaltmaya gayret ediyor; sosyal kalkınmayı da bu değer yaratımının parçası olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

2006 yılında Birleşmiş Milletler Global Compact’i imzalayan Eczacıbaşı Topluluğu, 2008’den bu yana düzenli olarak sürdürülebilirlik performansını raporluyor. Söz konusu rapor içinde yer alan enerji tüketimi ve karbon emisyonları 2010 yılından bu yana Birleşik Krallık merkezli PricewaterhouseCoopers uluslararası danışmanlık şirketi tarafından bağımsız olarak denetleniyor. Eczacıbaşı Topluluğu, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda 2013 yılında Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ni kabul etmiş, 2019 yılında İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dâhil olmuştu.